Suspensjoni ta' amoxicillin

Forma tad-dożaġġ: trab, għal suspensjoni orali
Klassi tad-droga: Aminopeniċillini

Fuq Din il-Pagna
Jespandu

Indikazzjonijiet u Użu għal Amoxicillin Suspension

Infezzjonijiet tal-widnejn, l-imnieħer u l-gerżuma

Amoxicillin kapsuli, amoxicillin għal suspensjoni orali, amoxicillin pilloli (li tomgħod) huma indikati fit-trattament ta' infezzjonijiet minħabba iżolati suxxettibbli (β-lactamase-negattivi BISS) ta'Streptococcusspeċi (iżolati α- u β-emolitiċi biss),Streptococcus pneumoniae,Staphylococcusspp., jewHaemophilus influenzae.Infezzjonijiet tal-apparat ġenitourinarju

Amoxicillin kapsuli, amoxicillin għal suspensjoni orali, amoxicillin pilloli (li tomgħod) huma indikati fit-trattament ta' infezzjonijiet minħabba iżolati suxxettibbli (β-lactamase-negattivi BISS) ta'Escherichia coli, Proteus mirabilis, jewEnterococcus faecalis.

Infezzjonijiet tal-Ġilda u l-Istruttura tal-Ġilda

Amoxicillin kapsuli, amoxicillin għal suspensjoni orali, amoxicillin pilloli (li tomgħod) huma indikati fit-trattament ta' infezzjonijiet minħabba iżolati suxxettibbli (β-lactamase-negattivi BISS) ta'Streptococcusspp. (iżolati α- u β-emolitiċi biss),Staphylococcusspp., jewE. coli.

Infezzjonijiet tal-Apparat Respiratorju t'isfel

Amoxicillin kapsuli, amoxicillin għal suspensjoni orali, amoxicillin pilloli (li tomgħod) huma indikati fit-trattament ta' infezzjonijiet minħabba iżolati suxxettibbli (β-lactamase-negattivi BISS) ta'Streptococcusspp. (iżolati α- u β-emolitiċi biss),S. pneumoniae, Staphylococcusspp., jewH. influenzae.

Infezzjoni minn Helicobacter pylori

Terapija tripla għalHelicobacter pyloribi clarithromycin u lansoprazole:

Amoxicillin, flimkien ma' clarithromycin flimkien ma' lansoprazole bħala terapija trippla, huwa indikat għat-trattament ta' pazjenti b'H. pyloriinfezzjoni u mard tal-ulċera duwodenali (storja attiva jew sena ta’ ulċera duwodenali) biex tinqeredH. pylori. Eradikazzjoni ta'H. pyloriintwera li jnaqqas ir-riskju ta’ rikorrenza ta’ ulċeri duwodenali.

Terapija doppja għalH. pylorib'lansoprazole:

Amoxicillin, flimkien ma’ kapsuli ta’ lansoprazole li jerħu dewmien bħala terapija doppja, huwa indikat għat-trattament ta’ pazjenti b’H. pyloriinfezzjoni u mard tal-ulċera duwodenali (storja attiva jew sena ta’ ulċera duwodenali)li huma jew allerġiċi jew intolleranti għal clarithromycin jew li fihom hija magħrufa jew suspettata reżistenza għal clarithromycin. (Ara l-inserzjoni tal-pakkett clarithromycin, MIKROBIOLOĠIJA.) Eradikazzjoni taH. pyloriintwera li jnaqqas ir-riskju ta’ rikorrenza ta’ ulċeri duwodenali.

Użu

Biex jitnaqqas l-iżvilupp ta 'batterji reżistenti għall-mediċina u tinżamm l-effettività ta' amoxicillin u mediċini antibatteriċi oħra, amoxicillin għandu jintuża biss biex jikkura infezzjonijiet li huma ppruvati jew suspettati b'mod qawwi li huma kkawżati minn batterji. Meta l-informazzjoni dwar il-kultura u s-suxxettibilità jkunu disponibbli, għandhom jiġu kkunsidrati fl-għażla jew il-modifika tat-terapija antibatterika. Fin-nuqqas ta 'data bħal din, l-epidemjoloġija lokali u l-mudelli ta' suxxettibilità jistgħu jikkontribwixxu għall-għażla empirika tat-terapija.

Amoxicillin Suspensjoni Dożaġġ u Amministrazzjoni

Doża għal Pazjenti Adulti u Pedjatriċi > 3 Xhur

It-trattament għandu jitkompla għal minimu ta' 48 sa 72 siegħa lil hinn mill-ħin li l-pazjent isir asintomatiku jew tkun inkisbet evidenza ta' eradikazzjoni batterjali. Huwa rakkomandat li jkun hemm mill-inqas 10 ijiem ta 'trattament għal kwalunkwe infezzjoni kkawżata minnStreptococcus pyogenesbiex jipprevjenu l-okkorrenza ta 'deni rewmatiku akut. F'xi infezzjonijiet, it-terapija tista' tkun meħtieġa għal diversi ġimgħat. Jista' jkun meħtieġ li jitkompla s-segwitu kliniku u/jew batterjoloġiku għal diversi xhur wara l-waqfien tat-terapija.

Tabella 1. Rakkomandazzjonijiet ta' Doża għal Pazjenti Adulti u Pedjatriċi > 3 Xhur
*
Id-dożaġġ għal infezzjonijiet ikkawżati minn batterji li huma intermedji fis-suxxettibilità tagħhom għal amoxicillin għandhom isegwu r-rakkomandazzjonijiet għal infezzjonijiet severi.
Id-dożaġġ tat-tfal huwa maħsub għal individwi li l-piż tagħhom huwa inqas minn 40 kg. Tfal li jiżnu 40 kg jew aktar għandhom jingħataw id-doża skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-adulti.

Infezzjoni

Severità *

Doża tas-soltu għall-adulti

Doża tas-soltu għat-tfal > 3 xhur

Widnejn/Imnieħer/Gżejjer

Ġilda/Struttura tal-Ġilda

Apparat Ġenitourinarju

Ħafif/Moderat

500 mg kull 12-il siegħa
jew

250 mg kull 8 sigħat

25 mg/kg/jum f'dożi maqsuma kull 12-il siegħa

jew

20 mg/kg/jum f'dożi maqsuma

kull 8 sigħat

Sever

875 mg kull 12-il siegħa
jew

500 mg kull 8 sigħat

45 mg/kg/jum f'dożi maqsuma kull 12-il siegħa

jew

40 mg/kg/jum f'dożi maqsuma

kull 8 sigħat

Respiratorju t'isfel

Tract

Ħafif/Moderat jew

Sever

875 mg kull 12-il siegħa
jew

500 mg kull 8 sigħat

ip190 ovali abjad 500

45 mg/kg/jum f'dożi maqsuma

kull 12-il siegħa

jew

40 mg/kg/jum f'dożi maqsuma

kull 8 sigħat

Doża fi trabi tat-twelid u trabi ta' ≦ 12-il Ġimgħa (≦ 3 Xahar)

It-trattament għandu jitkompla għal minimu ta' 48 sa 72 siegħa lil hinn mill-ħin li l-pazjent isir asintomatiku jew tkun inkisbet evidenza ta' eradikazzjoni batterjali. Huwa rakkomandat li jkun hemm mill-inqas 10 ijiem ta 'trattament għal kwalunkwe infezzjoni kkawżata minnStreptococcus pyogenesbiex jipprevjenu l-okkorrenza ta 'deni rewmatiku akut. Minħabba l-funzjoni renali żviluppata b'mod mhux komplut li taffettwa l-eliminazzjoni ta' amoxicillin f'dan il-grupp ta' età, l-ogħla doża rakkomandata ta' amoxicillin hija 30 mg/kg/jum maqsuma kull 12-il siegħa. Bħalissa m'hemm l-ebda rakkomandazzjoni ta' dożaġġ għal pazjenti pedjatriċi b'funzjoni renali indebolita.

Doża għal Infezzjoni minn H. pylori

Terapija Tripla:Id-doża orali rakkomandata għall-adulti hija 1 gramma amoxicillin, 500 mg clarithromycin, u 30 mg lansoprazole, kollha mogħtija darbtejn kuljum (kull 12-il siegħa) għal 14-il jum.

Terapija Doppja:Id-doża orali rakkomandata għall-adulti hija 1 gramma amoxicillin u 30 mg lansoprazole, kull waħda mogħtija tliet darbiet kuljum (kull 8 sigħat) għal 14-il jum.

Jekk jogħġbok irreferi għall-informazzjoni sħiħa dwar il-preskrizzjoni ta' clarithromycin u lansoprazole.

Doża f'Indeboliment Renali

 • •Pazjenti b'indeboliment fil-funzjoni renali ġeneralment ma jeħtiġux tnaqqis fid-doża sakemm l-indeboliment ma jkunx sever.
 • •Pazjenti b'indeboliment sever b'rata ta' filtrazzjoni glomerulari ta'<30 mL/min should not receive a 875 mg dose.
 • •Pazjenti b'rata ta 'filtrazzjoni glomerulari ta' 10 sa 30 mL/min għandhom jirċievu 500 mg jew 250 mg kull 12-il siegħa, skont is-severità tal-infezzjoni.
 • •Pazjenti b'rata ta 'filtrazzjoni glomerulari inqas minn 10 mL/min għandhom jirċievu 500 mg jew 250 mg kull 24 siegħa, skond is-severità ta' l-infezzjoni.
 • • Pazjenti bl-emodijalisi għandhom jirċievu 500 mg jew 250 mg kull 24 siegħa, skont is-severità tal-infezzjoni. Għandhom jirċievu doża addizzjonali kemm waqt kif ukoll fi tmiem id-dijalisi.

Direzzjonijiet għat-Taħlit tas-Sospensjoni Orali

Tektek il-flixkun sakemm it-trab kollu jiċċirkola liberament. Żid madwar 1/3 tal-ammont totali ta' ilma għar-rikostituzzjoni (ara Tabella 2) u ħawwad bil-qawwa għal trab imxarrab. Żid il-bqija tal-ilma u erġa ħawwad bil-qawwa.

Tabella 2. Ammont ta 'Ilma għat-Taħlit tas-Sospensjoni Orali

Qawwa

Daqs tal-Flixkun

Ammont ta' Ilma

Meħtieġa għar-Rikostituzzjoni

Suspensjoni orali 125 mg/5 mL

80 mL

62 mL

100 mL

77 mL

150 mL

113 mL

Suspensjoni orali 250 mg/5 mL

80 mL

47 mL

100 mL

60 mL

150 mL

90 mL

Wara r-rikostituzzjoni, l-ammont meħtieġ ta’ sospensjoni għandu jitqiegħed direttament fuq l-ilsien tat-tifel biex tibla’. Mezzi alternattivi ta' amministrazzjoni huma li żżid l-ammont meħtieġ ta' sospensjoni mal-formula, ħalib, meraq tal-frott, ilma, ginger ale, jew xorb kiesaħ. Dawn il-preparazzjonijiet imbagħad għandhom jittieħdu immedjatament.

NOTA:Ħawwad is-SOSPENSIJA ORALI QABEL TUŻA. Żomm il-flixkun magħluq sewwa. Kwalunkwe porzjon mhux użat tas-suspensjoni rikostitwita għandu jintrema wara 14-il jum. It-tkessiħ huwa preferibbli, iżda mhux meħtieġ.

Forom tad-Dożaġġ u Qawwiet

Amoxicillin Kapsuli USP

250 mg: Kap tal-karamella opak u korp buff opak, kapsula iebsa tal-ġelatina. TEVA iswed stampat fuq l-għatu u 3107 fuq il-partijiet tal-ġisem tal-kapsula u fih 250 mg amoxicillin bħala t-triidrat.

500 mg: Għatu buff opak u korp buff opak, kapsuli iebsin tal-ġelatina. TEVA iswed stampat fuq l-għatu u 3109 fuq il-partijiet tal-ġisem tal-kapsuli u fihom 500 mg amoxicillin bħala t-triidrat.

Amoxicillin għal Suspensjoni Orali USP

125 mg/5 mL: Kull 5 mL ta' suspensjoni mħallta rikostitwita b'togħma ta' berry fiha 125 mg amoxicillin bħala t-triidrat.

250 mg/5 mL: Kull 5 mL ta' suspensjoni mħallta rikostitwita b'togħma ta' berry fiha 250 mg amoxicillin bħala t-triidrat.

Pilloli ta' amoxicillin USP (li jintmagħdu)

125 mg: Pillola bajda għal offwajt, forma ta' kapsula, imnaqqxa 93 fuq naħa waħda u 2267 fuq in-naħa l-oħra u fiha 125 mg amoxicillin bħala t-triidrat.

250 mg: Pillola bajda għal offwajt, f'forma ta' kapsula, imnaqqxa 93 (bisect parzjali bejn 9 u 3) fuq naħa waħda u 2268 fuq in-naħa l-oħra u fiha 250 mg amoxicillin bħala t-triidrat.

Kontra-indikazzjonijiet

Amoxicillin huwa kontraindikat f'pazjenti li esperjenzaw reazzjoni serja ta' sensittività eċċessiva (eż., anafilassi jew sindromu ta' Stevens-Johnson) għal amoxicillin jew għal antibijotiċi β-lactam oħra (eż., peniċillini u cephalosporins).

Twissijiet u Prekawzjonijiet

Reazzjonijiet anafilattiċi

Reazzjonijiet ta' sensittività eċċessiva (anafilattika) serji u kultant fatali kienu rrappurtati f'pazjenti fuq terapija bil-peniċillina inkluż amoxicillin. Għalkemm l-anafilassi hija aktar frekwenti wara terapija parenterali, seħħet f'pazjenti fuq peniċillini orali. Dawn ir-reazzjonijiet huma aktar probabbli li jseħħu f'individwi bi storja ta' sensittività eċċessiva għall-peniċillina u/jew storja ta' sensittività għal allerġeni multipli. Kien hemm rapporti ta’ individwi bi storja ta’ sensittività eċċessiva għall-peniċillina li esperjenzaw reazzjonijiet severi meta kkurati b’cephalosporins. Qabel ma tinbeda terapija b'amoxicillin, għandha ssir inkjesta bir-reqqa dwar reazzjonijiet ta' sensittività eċċessiva preċedenti għal peniċillini, cephalosporins, jew allerġeni oħra. Jekk isseħħ reazzjoni allerġika, amoxicillin għandu jitwaqqaf u tinbeda terapija xierqa.

Dijarea Assoċjata Clostridium difficile

Clostridium difficiledijarea assoċjata (CDAD) ġiet irrappurtata bl-użu ta' kważi l-aġenti antibatteriċi kollha, inkluż amoxicillin, u tista' tvarja fis-severità minn dijarea ħafifa għal kolite fatali. Trattament b'aġenti antibatteriċi jibdel il-flora normali tal-kolon li jwassal għal tkabbir żejjed taC. diffiċli.

C. diffiċlijipproduċi tossini A u B li jikkontribwixxu għall-iżvilupp tas-CDAD. Razez li jipproduċu ipertossini taC. diffiċlijikkawżaw żieda fil-morbidità u l-mortalità, peress li dawn l-infezzjonijiet jistgħu jkunu refrattarji għat-terapija antimikrobika u jistgħu jeħtieġu colectomy. CDAD għandu jiġi kkunsidrat fil-pazjenti kollha li jippreżentaw dijarea wara użu antibatteriku. Storja medika bir-reqqa hija meħtieġa peress li CDAD ġie rrappurtat li jseħħ aktar minn xahrejn wara l-għoti ta' aġenti antibatteriċi.

Jekk CDAD huwa suspettat jew ikkonfermat, l-użu kontinwu antibijotiku mhux dirett kontraC. diffiċlijista’ jkun hemm bżonn li jitwaqqaf. Ġestjoni xierqa ta 'fluwidu u elettroliti, supplimentazzjoni ta' proteini, trattament antibijotiku ta 'C. diffiċli, u evalwazzjoni kirurġika għandha tiġi istitwita kif indikat klinikament.

Żvilupp ta' Batterji Reżistenti għad-Droga

Il-preskrizzjoni ta' amoxicillin fin-nuqqas ta' infezzjoni batterika ppruvata jew suspettata b'mod qawwi x'aktarx ma tipprovdix benefiċċju lill-pazjent u żżid ir-riskju tal-iżvilupp ta' batterji reżistenti għall-mediċina.

Użu f'Pazjenti b'Monunukleosi

Persentaġġ għoli ta' pazjenti b'mononukleosi li jirċievu amoxicillin jiżviluppaw raxx tal-ġilda eritematoż. Għalhekk amoxicillin m'għandux jingħata lil pazjenti b'mononukleosi.

Reazzjonijiet Avversi

Dawn li ġejjin huma diskussi f'aktar dettall f'taqsimiet oħra tat-tikkettar:

 • •Reazzjonijiet anafilattiċi [ara Twissijiet u Prekawzjonijiet ( 5.1 )]
 • •QTY [ara Twissijiet u Prekawzjonijiet ( 5.2 )]

Esperjenza ta' Provi Kliniċi

Minħabba li l-provi kliniċi jsiru taħt kundizzjonijiet li jvarjaw ħafna, ir-rati ta’ reazzjonijiet avversi osservati fil-provi kliniċi ta’ mediċina ma jistgħux jitqabblu direttament mar-rati fil-provi kliniċi ta’ mediċina oħra u jistgħu ma jirriflettux ir-rati osservati fil-prattika.

L-aktar reazzjonijiet avversi komuni (> 1%) osservati fi provi kliniċi ta' kapsuli, pilloli jew suspensjoni orali ta' amoxicillin kienu dijarea, raxx, rimettar, u dardir.

Terapija Tripla:L-aktar avvenimenti avversi rrappurtati b'mod frekwenti għal pazjenti li rċevew terapija tripla (amoxicillin/clarithromycin/lansoprazole) kienu dijarea (7%), uġigħ ta' ras (6%), u perverżjoni tat-togħma (5%).

Terapija Doppja:L-aktar avvenimenti avversi rrappurtati b'mod frekwenti għal pazjenti li rċevew terapija doppja amoxicillin/lansoprazole kienu dijarea (8%) u uġigħ ta' ras (7%). Għal aktar informazzjoni dwar reazzjonijiet avversi bi clarithromycin jew lansoprazole, irreferi għat-taqsima tar-Reazzjonijiet Avversi tal-folji tal-pakkett tagħhom.

Wara t-tqegħid fis-suq jew Esperjenza Oħra

Minbarra l-avvenimenti avversi rrappurtati minn provi kliniċi, l-avvenimenti li ġejjin ġew identifikati waqt l-użu tal-peniċillini wara t-tqegħid fis-suq. Minħabba li huma rrappurtati volontarjament minn popolazzjoni ta' daqs mhux magħruf, ma jistgħux isiru stimi tal-frekwenza. Dawn l-avvenimenti ntgħażlu għall-inklużjoni minħabba taħlita tas-serjetà tagħhom, il-frekwenza tar-rappurtar, jew il-konnessjoni kawżali potenzjali ma' amoxicillin.

 • Infezzjonijiet u Infestazzjonijiet:Kandidjasi mukokutanja.
 • Gastrointestinali:Ilsien bil-pil iswed u kolite emorraġika/psewdomembranuża. Il-bidu ta’ sintomi ta’ kolite psewdomembranuża jista’ jseħħ waqt jew wara kura antibatterika [ara Twissijiet u Prekawzjonijiet ( 5.2 )].
 • Reazzjonijiet ta' sensittività eċċessiva:Anafilassi [ara Twissijiet u Prekawzjonijiet ( 5.1 )]. Reazzjonijiet bħal mard tas-serum, raxx makulopapulari eritematoż, eritema multiforme, sindromu ta’ Stevens-Johnson, dermatite esfoljattiva, nekroliżi epidermali tossika, pustulożi eżantematoża ġeneralizzata akuta, vaskulite ta’ sensittività eċċessiva u urtikarjaġew irrappurtati.
 • Fwied:Ġiet innutata żieda moderata fl-AST u/jew ALT, iżda s-sinifikat ta' din is-sejba mhix magħrufa. Disfunzjoni tal-fwied inkluż suffejra kolestatika, kolestasi epatika u epatite ċitolitika akutaġew irrappurtati.
 • Renali:Kristallurjaġie rrappurtat[ara Doża eċċessiva ( 10 )].
 • Sistemi Emiċi u Limfatiċi:Anemija, inkluż anemija emolitika, tromboċitopenja, purpura tromboċitopenika, eosinofilja, lewkopenja, u agranuloċitożiġew irrappurtati. Dawn ir-reazzjonijiet huma ġeneralment riversibbli mat-twaqqif tat-terapija u huma maħsuba li huma fenomeni ta' sensittività eċċessiva.
 • Sistema Nervuża Ċentrali:Iperattività riversibbli, aġitazzjoni, ansjetà, nuqqas ta’ rqad, konfużjoni, konvulżjonijiet, bidliet fl-imġieba, u/jew sturdamentġew irrappurtati.
 • Mixxellanji:Tbajja tal-kulur tas-snien (tbajja’ kannella, isfar jew griż)ġie rrappurtat. Il-biċċa l-kbira tar-rapporti seħħew f'pazjenti pedjatriċi. Il-kulur kien imnaqqas jew eliminat bit-tfarfir jew tindif tas-snien fil-biċċa l-kbira tal-każijiet.

Interazzjonijiet tad-Droga

Probenecid

Probenecid inaqqas is-sekrezzjoni tubulari renali ta' amoxicillin. L-użu fl-istess ħin ta' amoxicillin u probenecid jista' jirriżulta f'livelli miżjuda u fit-tul ta' amoxicillin fid-demm.

Antikoagulanti orali

It-titwil anormali tal-ħin ta' prothrombin (żieda fil-proporzjon normalizzat internazzjonali [INR]) ġie rrappurtat f'pazjenti li kienu qed jirċievu amoxicillin u antikoagulanti orali. Għandu jsir monitoraġġ xieraq meta l-antikoagulanti jiġu preskritti fl-istess ħin. Aġġustamenti fid-doża ta' antikoagulanti orali jistgħu jkunu meħtieġa biex jinżamm il-livell mixtieq ta' antikoagulazzjoni.

Allopurinol

L-għoti fl-istess ħin ta' allopurinol u amoxicillin iżid l-inċidenza ta' raxx f'pazjenti li qed jirċievu ż-żewġ mediċini meta mqabbla ma' pazjenti li qed jirċievu amoxicillin waħdu. Mhux magħruf jekk din il-qawwa tar-raxxijiet amoxicillin hijiex minħabba allopurinol jew l-iperuriċemija preżenti f'dawn il-pazjenti.

Kontraċettivi orali

Amoxicillin jista' jaffettwa l-flora tal-musrana, li jwassal għal assorbiment mill-ġdid tal-estroġenu aktar baxx u effikaċja mnaqqsa ta' kontraċettivi kombinati orali tal-estroġenu/proġesteron.

Antibatteriċi oħra

Chloramphenicol, makrolidi, sulfonamidi, u tetracyclines jistgħu jinterferixxu mal-effetti batteriċida tal-peniċillina. Dan intwerain vitro; madankollu, is-sinifikat kliniku ta' din l-interazzjoni mhuwiex dokumentat sew.

Effetti fuq Testijiet tal-Laboratorju

Konċentrazzjonijiet għolja fl-awrina ta’ ampicillin jistgħu jirriżultaw f’reazzjonijiet pożittivi foloz meta tittestja l-preżenza ta’ glukożju fl-awrina bl-użu ta’ CLINITEST®, Is-Soluzzjoni ta’ Benedittu, jew is-Soluzzjoni ta’ Fehling. Peress li dan l-effett jista’ jseħħ ukoll b’amoxicillin, huwa rakkomandat li t-testijiet tal-glukożju bbażati fuq reazzjonijiet enżimatiċi tal-glucose oxidase (bħal CLINISTIX®) jiġu użati.

Wara l-għoti ta' ampicillin jew amoxicillin lil nisa tqal, ġie nnutat tnaqqis temporanju fil-konċentrazzjoni fil-plażma ta' estriol konjugat totali, estriol-glucuronide, estrone konjugat u estradiol.

UŻU F'POPOLAZZJONIJIET SPEĊIFIĊI

Tqala

Effetti teratoġeniċi

Kategorija tat-Tqala B

Twettqu studji dwar ir-riproduzzjoni fil-ġrieden u l-firien f'dożi sa 2000 mg/kg (3 u 6 darbiet id-doża ta' 3 g umana, ibbażata fuq l-erja tas-superfiċje tal-ġisem). Ma kien hemm l-ebda evidenza ta' ħsara lill-fetu minħabba amoxicillin. Madankollu, m'hemm l-ebda studji adegwati u kkontrollati tajjeb f'nisa tqal. Minħabba li l-istudji dwar ir-riproduzzjoni tal-annimali mhux dejjem jipprevedu r-rispons uman, amoxicillin għandu jintuża waqt it-tqala biss jekk ikun meħtieġ b'mod ċar.

Xogħol u Kunsinna

Ampicillin orali huwa assorbit ħażin waqt il-ħlas. Mhux magħruf jekk l-użu ta 'amoxicillin fil-bnedmin waqt il-ħlas jew il-ħlas għandux effetti avversi immedjati jew ittardjati fuq il-fetu, itawwal it-tul tal-ħlas, jew iżidx il-probabbiltà tal-ħtieġa għal intervent ostetriku.

Ommijiet li jreddgħu

Intwera li l-peniċillini jitneħħew fil-ħalib tal-bniedem. L-użu ta' amoxicillin minn ommijiet li jreddgħu jista' jwassal għal sensitizzazzjoni tat-trabi. Għandha tingħata attenzjoni meta amoxicillin jingħata lil mara li qed tredda'.

ingwent tri-otiku fuq il-bank

Użu Pedjatriku

Minħabba l-funzjoni renali żviluppata b'mod mhux komplut fi trabi tat-twelid u trabi żgħar, l-eliminazzjoni ta' amoxicillin tista' tittardja. Id-dożaġġ ta' amoxicillin għandu jiġi modifikat f'pazjenti pedjatriċi ta' 12-il ġimgħa jew iżgħar (≦ 3 xhur) [ara Dożaġġ u Amministrazzjoni ( 2.2 )].

Użu Ġerjatriku

Saret analiżi ta' studji kliniċi ta' amoxicillin biex jiġi determinat jekk is-suġġetti ta' 65 sena jew aktar jirrispondux b'mod differenti minn suġġetti iżgħar. Dawn l-analiżi ma identifikawx differenzi fir-rispons bejn l-anzjani u pazjenti iżgħar, iżda sensittività akbar ta 'xi individwi anzjani ma tistax tiġi eskluża.

Din il-mediċina hija magħrufa li titneħħa sostanzjalment mill-kliewi, u r-riskju ta 'reazzjonijiet tossiċi għal din il-mediċina jista' jkun akbar f'pazjenti b'funzjoni renali indebolita. Minħabba li pazjenti anzjani huma aktar probabbli li jkollhom funzjoni renali mnaqqsa, għandha tingħata attenzjoni fl-għażla tad-doża, u jista 'jkun utli li tissorvelja l-funzjoni renali.

Doża f'Indeboliment Renali

Amoxicillin huwa primarjament eliminat mill-kliewi u aġġustament fid-dożaġġ huwa ġeneralment meħtieġ f'pazjenti b'indeboliment renali sever (GFR<30 mL/min). See Dosing in Renal Impairment ( 2.4 ) għal rakkomandazzjonijiet speċifiċi f'pazjenti b'indeboliment renali.

Doża eċċessiva

F'każ ta' doża eċċessiva, waqqaf il-medikazzjoni, ikkura b'mod sintomatiku, u ibda miżuri ta' appoġġ kif meħtieġ. Studju prospettiv ta' 51 pazjent pedjatriku f'ċentru ta' kontroll tal-velenu ssuġġerixxa li dożaġġi eċċessivi ta' inqas minn 250 mg/kg ta' amoxicillin mhumiex assoċjati ma' sintomi kliniċi sinifikanti.

Nefrite interstizjali li tirriżulta f’insuffiċjenza renali oligurika ġiet irrappurtata f’numru żgħir ta’ pazjenti wara doża eċċessiva b’amoxicillinwaħda.

Kristalurja, f'xi każijiet li twassal għal insuffiċjenza renali, ġiet irrappurtata wkoll wara doża eċċessiva ta' amoxicillin f'pazjenti adulti u pedjatriċi. F'każ ta' doża eċċessiva, għandhom jinżammu konsum adegwat ta' fluwidu u dijureżi biex jitnaqqas ir-riskju ta' kristallurja ta' amoxicillin.

Indeboliment tal-kliewi jidher li huwa riversibbli mal-waqfien tal-għoti tal-mediċina. Livelli għoljin fid-demm jistgħu jseħħu aktar faċilment f'pazjenti b'indeboliment tal-funzjoni renali minħabba tnaqqis fit-tneħħija mill-kliewi ta' amoxicillin. Amoxicillin jista' jitneħħa miċ-ċirkolazzjoni permezz ta' emodijaliżi.

Amoxicillin Suspensjoni Deskrizzjoni

Amoxicillin, USP huwa antibijotiku semisintetiku, analog ta 'ampicillin, bi spettru wiesa' ta 'attività batteriċida kontra ħafna mikro-organiżmi gram-pożittivi u gram-negattivi. Kimikament, huwa (2S,5R.6R)-6-[(R)-(-)-2-amino-2-(p-hydroxyphenyl)acetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid trihydrate. Il-formula strutturali hija:

Ċ16H19N3IL5S•3HżewġO M.W 419.45

Amoxicillin Kapsuli USP

Kull kapsula, għal amministrazzjoni orali, fiha 250 mg jew 500 mg amoxicillin, USP bħala t-triidrat.

Ingredjenti Inattivi: KAPSULI-PRODOTT TA 'DROGA: stearat tal-manjeżju, talc.

QOXRA TAL-KAPSULA U KOSTITWENTI TAL-ISTAMPAR: ossidu tal-ħadid iswed, D&C Isfar #10, D&C Isfar #10 Aluminum Lake, FD&C Blue #1 Aluminum Lake, FD&C Blue #2 Aluminum Lake, FD&C Red #40, FD&C Red #40 Aluminum Lake, ġelatina, propylene glycol, shellac, dijossidu tat-titanju. Barra minn hekk, il-qoxra tal-kapsula ta '500 mg jista' jkun fiha wkoll methylparaben, idrossidu tal-potassju, propylparaben, u sodium lauryl sulfate; u l-qoxra tal-kapsula ta’ 250 mg fiha D&C Red #28 u FD&C Blue #1.

Amoxicillin għal Suspensjoni Orali USP

Kull 5 mL ta' suspensjoni rikostitwita fiha 125 mg jew 250 mg ta' amoxicillin, USP bħala t-triidrat.

Ingredjenti Inattivi: SOSPENŻJONI: FD & C Aħmar #40, togħma ta 'berry mħallta, dijossidu tas-silikon, benżoat tas-sodju, ċitrat tas-sodju, sukrożju, u gomma xanthan.

Pilloli ta' amoxicillin USP (li jintmagħdu)

Kull pillola li tomgħod, għal amministrazzjoni orali, fiha 125 mg jew 250 mg ta' amoxicillin, USP bħala t-triidrat.

Ingredjenti Inattivi: Pilloli li tomgħod: togħma taċ-ċirasa, lattożju anidru, stearat tal-manjeżju, mannitol, ċelluloża mikrokristallina, ċitrat tas-sodju, u sukrożju.

Amoxicillin Suspension - Farmakoloġija Klinika

Mekkaniżmu ta' Azzjoni

Amoxicillin huwa mediċina antibatterika [ara Mikrobijoloġija ( 12.4 )].

Farmakokinetika

Assorbiment

Amoxicillin huwa stabbli fil-preżenza ta 'aċidu gastriku u jiġi assorbit malajr wara amministrazzjoni orali. L-effett ta' l-ikel fuq l-assorbiment ta' amoxicillin mill-pilloli u s-sospensjoni ta' amoxicillin ġie parzjalment investigat; Formulazzjonijiet ta' 400 mg u 875 mg ġew studjati biss meta ngħataw fil-bidu ta' ikla ħafifa.

Dożi mogħtija mill-ħalq ta 'kapsuli ta' 250 mg u 500 mg amoxicillin jirriżultaw f'livelli massimi tad-demm medji minn siegħa sa sagħtejn wara l-għoti fil-medda ta '3.5 mcg/mL sa 5 mcg/mL u 5.5 mcg/mL sa 7.5 mcg/mL, rispettivament.

Parametri farmakokinetiċi medji ta' amoxicillin minn miftuħ,f'żewġ partijiet, doża waħdabijoekwivalenza crossoverstudju f’27 adultmeta tqabbel 875 mg ta' amoxicillin ma' 875 mg ta' amoxicillin/clavulanate potassiumwera li l-pillola ta' 875 mg ta' amoxicillin tipproduċi AUC0 sa ∞ta' 35.4 ± 8.1 mcg•hr/mL u Cmaxta' 13.8 ± 4.1 mcg/mL. Id-dożaġġ kien fil-bidu ta' ikla ħafifa wara sawm matul il-lejl.

Dożi mogħtija mill-ħalq ta' Amoxicillin Suspension, 125 mg/5 mL u 250 mg/5 mL, jirriżultaw f'livelli massimi tad-demm medji minn siegħa sa sagħtejn wara l-amministrazzjoni fil-medda ta' 1.5 mcg/mL sa 3 mcg/mL u 3.5 mcg/mL sa 5 mcg/mL, rispettivament.

L-għoti mill-ħalq ta’ dożi singoli ta’ 400 mg pilloli li tomgħod u 400 mg/5 mL ta’ sospensjoni ta’ amoxicillin lil 24 voluntier adult wassal għal dejta farmakokinetika komparabbli:

Tabella 3: Parametri Farmakokinetiċi Medji ta' Amoxicillin (400 mg pilloli li jintmagħdu u 400 mg/5 mL suspensjoni) f'Adulti B'saħħithom
*
Jingħata fil-bidu ta' ikla ħafifa.
Valuri medji ta' 24 voluntier normali. L-ogħla konċentrazzjonijiet seħħew madwar siegħa wara d-doża.

Doża *

AUC0 sa ∞(mcghr/mL)

Ċmax(mcg / mL)

Amoxicillin

Amoxicillin (± S.D.)

Amoxicillin (± S.D.)

400 mg (5 mL ta' suspensjoni)

17.1 (3.1)

5.92 (1.62)

400 mg (pillola waħda li tomgħod)

17.9 (2.4)

5.18 (1.64)

Distribuzzjoni

Amoxicillin jinfirex faċilment fil-biċċa l-kbira tat-tessuti u l-fluwidi tal-ġisem, bl-eċċezzjoni tal-moħħ u l-fluwidu tas-sinsla, ħlief meta l-meningi jkunu infjammati. Fis-serum tad-demm, amoxicillin huwa madwar 20% marbut mal-proteini. Wara doża ta’ gramma 1 u bl-użu ta’ teknika speċjali ta’ tieqa tal-ġilda biex tiddetermina l-livelli tal-antibijotiku, ġie nnutat li nstabu livelli terapewtiċi fil-fluwidu interstizjali.

Metaboliżmu u Eskrezzjoni

Il-half-life ta' amoxicillin hija ta' 61.3 minuti. Madwar 60% ta' doża ta' amoxicillin mogħtija mill-ħalq titneħħa fl-awrina fi żmien 6 sa 8 sigħat. Livelli tas-serum li jistgħu jinstabu huma osservati sa 8 sigħat wara doża ta' amoxicillin mogħtija mill-ħalq. Peress li ħafna mill-amoxicillin jitneħħa mhux mibdula fl-awrina, it-tneħħija tagħha tista’ tittardja bl-għoti fl-istess ħin ta’ probenecid.ara INTERAZZJONIJIET DROGI ( 7.1 )].

Mikrobijoloġija

Biex jitnaqqas l-iżvilupp ta 'batterji reżistenti għall-mediċina u tinżamm l-effettività ta' Amoxicillin, USP Susp u mediċini antibatteriċi oħra, Amoxicillin, USP Susp għandu jintuża biss biex jikkura jew jipprevjeni infezzjonijiet li huma ppruvati jew suspettati b'mod qawwi li huma kkawżati minn batterji suxxettibbli.

Mekkaniżmu ta' Azzjoni

Amoxicillin huwa simili għall-peniċillina fl-azzjoni batteriċida tiegħu kontra batterji suxxettibbli matul l-istadju ta 'multiplikazzjoni attiva. Jaġixxi permezz tal-inibizzjoni tal-bijosintesi tal-ħajt taċ-ċelluli li twassal għall-mewt tal-batterja.

Mekkaniżmu ta' Reżistenza

Ir-reżistenza għal amoxicillin hija medjata primarjament permezz ta' enzimi msejħa beta-lactamases li jaqsmu ċ-ċirku beta-lactam ta' amoxicillin, u jagħmluh inattiv.

Amoxicillin intwera li huwa attiv kontra l-biċċa l-kbira tal-iżolati tal-batterji elenkati hawn taħt, it-tnejnin vitrou f'infezzjonijiet kliniċi kif deskritt fit-taqsima INDIKAZZJONIJIET U UŻU.

Batterji Gram-Pożittivi

Enterococcus faecalis

Staphylococcusspp.

Streptococcus pneumoniae

Streptococcusspp. (alfa u beta-emolitiku)

Batterji Gram-Negattivi

Escherichia coli

Haemophilus influenzae

Helicobacter pylori

Proteus mirabilis

Metodi tat-Test tas-Suxxettibilità

Meta disponibbli, il-laboratorju tal-mikrobijoloġija klinika għandu jipprovdi kumulattivin vitroriżultati tat-test tas-suxxettibilità għal mediċini antimikrobiċi użati fi sptarijiet lokali u żoni ta 'prattika lit-tabib bħala rapporti perjodiċi li jiddeskrivu l-profil ta' suxxettibilità ta 'patoġeni nosokomjali u miksuba mill-komunità. Dawn ir-rapporti għandhom jgħinu lit-tabib biex jagħżel l-aktar antimikrobiku effettiv.

Tekniki ta' Dilwizzjoni:Jintużaw metodi kwantitattivi biex jiddeterminaw il-konċentrazzjonijiet minimi inibitorji antimikrobiċi (MICs). Dawn l-MICs jipprovdu stimi tas-suxxettibilità tal-batterji għal komposti antimikrobiċi. L-MICs għandhom jiġu determinati bl-użu ta’ metodu ta’ test standardizzat (brodu jew agar)2.4. Il-valuri MIC għandhom jiġu interpretati skont il-kriterji fit-Tabella 4.

Tekniki ta' Diffużjoni:Metodi kwantitattivi li jeħtieġu kejl tad-dijametri taż-żona jistgħu wkoll jipprovdu stimi riproduċibbli tas-suxxettibbiltà tal-batterji għal komposti antimikrobiċi3.4. Id-daqs taż-żona għandu jiġi determinat bl-użu ta' metodu ta' test standardizzat3.

Suxxettibilità għal amoxicillin ta'Enterococcusspp., Enterobacteriaceae, uH. influenzae, jista' jiġi dedott bl-ittestjar ta' ampicillin4. Suxxettibilità għal amoxicillin ta'Staphylococcusspp., u beta-emolitiċiStreptococcusspp., jistgħu jiġu dedotti bl-ittestjar tal-peniċillina4. Il-maġġoranza ta 'iżolati ta'Enterococcusspp. li huma reżistenti għal ampicillin jew amoxicillin jipproduċu beta-lactamase tat-tip TEM. Test ta' beta-lactamase jista' jipprovdi mezz rapidu biex tiġi ddeterminata r-reżistenza għal ampicillin u amoxicillin4.

Suxxettibilità għal amoxicillin ta'Streptococcus pneumoniae(iżolati mhux tal-meninġite) jistgħu jiġu dedotti billi tiġi ttestjata l-peniċillina jew l-oxacillin4. Il-kriterji interpretattivi għalS. pneumoniaegħal amoxicillin huma pprovduti fit-Tabella 44.

Tabella 4. Kriterji Interpretattivi ta' Suxxettibilità għal Amoxicillin
*
S. pneumoniaegħandhom jiġu ttestjati bl-użu ta '1-mcg oxacillin disk. Iżolati b'daqsijiet taż-żona ta' oxacillin ta' ≧ 20 mm huma suxxettibbli għal amoxicillin. MIC ta' amoxicillin għandu jiġi determinat fuq iżolati ta'S. pneumoniaeb'daqsijiet taż-żona ta 'oxacillin ta' ≦ 19 mm4.

Konċentrazzjoni Inibitorja Minima

(mcg / mL)

Diffużjoni tad-Diska (Djametru taż-Żona f'mm)

Suxxettibbli

Intermedju

Reżistenti

Suxxettibbli

Intermedju

Reżistenti

Streptococcus pneumoniae

(iżolati mhux tal-meninġite) *

≦ 2

4

≧ 8

-

-

-

Rapport ta 'Suxxettibbli jindika li l-antimikrobiku x'aktarx jinibixxi t-tkabbir tal-patoġenu jekk il-kompost antimikrobiku jilħaq konċentrazzjoni fis-sit tal-infezzjoni meħtieġa biex jinibixxi t-tkabbir tal-patoġenu. Rapport ta 'Intermedju jindika li r-riżultat għandu jitqies ekwivoku, u, jekk il-mikroorganiżmu ma jkunx suxxettibbli għal kollox għal mediċini alternattivi, klinikament fattibbli, it-test għandu jiġi ripetut. Din il-kategorija timplika applikabilità klinika possibbli f'siti tal-ġisem fejn il-mediċina hija ikkonċentrata fiżjoloġikament. Din il-kategorija tipprovdi wkoll żona buffer li tipprevjeni fatturi tekniċi żgħar mhux ikkontrollati milli jikkawżaw diskrepanzi kbar fl-interpretazzjoni. Rapport ta 'Reżistenti jindika li l-antimikrobiku mhux probabbli li jinibixxi t-tkabbir tal-patoġenu jekk il-kompost antimikrobiku jilħaq il-konċentrazzjoni li normalment tista' tinkiseb fis-sit tal-infezzjoni; għandha tintgħażel terapija oħra.

Ittestjar tas-Suxxettibilità għalHelicobacter pylori

Amoxicillinin vitrometodi ta' ttestjar tas-suxxettibilità għad-determinazzjoni tal-konċentrazzjonijiet minimi inibitorji (MICs) u d-daqsijiet taż-żona ma ġewx standardizzati, validati jew approvati għall-ittestjarH. pylori. Kampjuni għalH. pyloriu r-riżultati tat-test tas-suxxettibilità ta' clarithromycin għandhom jinkisbu fuq iżolati minn pazjenti li ma jkollhomx terapija tripla. Jekk tinstab reżistenza għal clarithromycin, għandu jintuża reġimen li ma fihx clarithromycin.

Kontroll tal-Kwalità

Proċeduri standardizzati tat-test tas-suxxettibilità2,3,4jeħtieġu l-użu ta’ kontrolli tal-laboratorju biex jimmonitorjaw u jiżguraw l-eżattezza u l-preċiżjoni tal-provvisti u r-reaġenti użati fl-assaġġ, u t-tekniki tal-individwi li jwettqu l-kontroll tat-test. Trab standard ta' amoxicillin għandu jipprovdi l-firxa ta' valuri MIC li ġejja pprovduta fit-Tabella 54. Għat-teknika tad-diffużjoni għandhom jintlaħqu l-kriterji pprovduti fit-Tabella 5.

Tabella 5. Meded Aċċettabbli ta' Kontroll tal-Kwalità għal Amoxicillin *
*
Limiti tal-QC għall-ittestjarE. coli35218 meta ttestjati fuq Haemophilus Test Medium (HTM) huma ≧ 256 mcg/mL għal amoxicillin; l-ittestjar ta' amoxicillin jista' jgħin biex jiddetermina jekk l-iżolat żammx il-kapaċità tiegħu li jipproduċi beta-lactamase4.
ATCC = Ġbir tal-Kultura tat-Tip Amerikan

Mikroorganiżmu tal-Kontroll tal-Kwalità

Konċentrazzjonijiet Minimi Inibitorji
(mcg / mL)

Dijametru taż-Żona tad-Diffużjoni tad-Diska

(mm)

Streptococcus pneumoniaeATCC 49619

0.03 sa 0.12

----

Klebsiella pneumoniaeATCC 700603

>128

----

Tossikoloġija mhux klinika

Karċinoġenesi, Mutaġenesi, Indeboliment tal-Fertilità

Ma sarux studji fit-tul fl-annimali biex jevalwaw il-potenzjal karċinoġeniku. Ma sarux studji biex jinstab il-potenzjal mutaġeniku ta' amoxicillin waħdu; madankollu, l-informazzjoni li ġejja hija disponibbli minn testijiet fuq taħlita 4:1 ta' amoxicillin u potassium clavulanate. Amoxicillin u potassium clavulanate ma kienx mutaġeniku fl-assaġġ ta 'mutazzjoni batterjali Ames, u l-assaġġ ta' konverżjoni tal-ġeni tal-ħmira. Amoxicillin u potassium clavulanate kienu dgħajjef pożittivi fl-assaġġ tal-limfoma tal-ġurdien, iżda t-tendenza lejn frekwenzi ta' mutazzjoni miżjuda f'dan l-assaġġ seħħet f'dożi li kienu assoċjati wkoll ma' sopravivenza taċ-ċelluli mnaqqsa. Amoxicillin u potassium clavulanate kienu negattivi fit-test tal-mikronukleu tal-ġrieden u fl-assaġġ letali dominanti fil-ġrieden. Il-clavulanat tal-potassju waħdu ġie ttestjat fl-assaġġ ta' mutazzjoni batterjali Ames u fit-test tal-mikronukleu tal-ġurdien, u kien negattiv f'kull wieħed minn dawn l-analiżi. Fi studju ta' riproduzzjoni ta' ġenerazzjonijiet multipli fil-firien, ma deher l-ebda indeboliment tal-fertilità jew effetti riproduttivi avversi oħra f'dożi sa 500 mg/kg (madwar 2 darbiet id-doża ta' 3 g umana bbażata fuq l-erja tas-superfiċje tal-ġisem).

Studji Kliniċi

Eradikazzjoni ta' H. pylori biex Tnaqqas ir-Riskju ta' Rikorrenza ta' Ulċera Duwodenali

Studji kliniċi randomised, double-blind imwettqa fl-Istati Uniti f'pazjenti biH. pyloriu l-marda ta’ l-ulċera duwodenali (definita bħala ulċera attiva jew storja ta’ ulċera fi żmien sena) evalwaw l-effikaċja ta’ lansoprazole flimkien ma’ kapsuli ta’ amoxicillin u pilloli ta’ clarithromycin bħala terapija tripla ta’ 14-il jum, jew flimkien ma’ kapsuli ta’ amoxicillin bħala terapija doppja ta’ 14-il jum, għall-qerda ta'H. pylori. Fuq il-bażi tar-riżultati ta’ dawn l-istudji, ġew stabbiliti s-sigurtà u l-effikaċja ta’ 2 korsijiet ta’ qerda differenti:Terapija Tripla:Amoxicillin 1 gramma darbtejn kuljum/clarithromycin 500 mg darbtejn kuljum/lansoprazole 30 mg darbtejn kuljum (ara Tabella 6).Terapija Doppja:Amoxicillin 1 gramma tliet darbiet kuljum/lansoprazole 30 mg tliet darbiet kuljum (ara Tabella 7). It-trattamenti kollha kienu għal 14-il jum.H. pyloril-eradikazzjoni kienet definita bħala 2 testijiet negattivi (kultura u istoloġija) f'4 sa 6 ġimgħat wara t-tmiem tat-trattament. It-terapija tripla ntweriet li hija aktar effettiva mill-kombinazzjonijiet kollha possibbli ta' terapija doppja. It-terapija doppja intweriet li hija aktar effettiva miż-żewġ monoterapiji. Eradikazzjoni ta'H. pyloriintwera li jnaqqas ir-riskju ta’ rikorrenza ta’ ulċeri duwodenali.

Tabella 6. Rati ta' Eradikazzjoni ta' H. pylori Meta Amoxicillin Jingħata bħala Parti minn Reġimen ta' Terapija Tripla
*
Din l-analiżi kienet ibbażata fuq pazjenti evalwabbli b'ulċera duwodenali konfermata (attiva jew fi żmien sena) uH. pyloriinfezzjoni fil-linja bażi definita bħala mill-inqas 2 minn 3 testijiet endoskopiċi pożittivi minn CLOtest®, istoloġija, u/jew kultura. Il-pazjenti kienu inklużi fl-analiżi jekk lestew l-istudju. Barra minn hekk, jekk il-pazjenti ħarġu mill-istudju minħabba avveniment avvers relatat mal-mediċina tal-istudju, kienu inklużi fl-analiżi bħala fallimenti tat-terapija.
Il-pazjenti kienu inklużi fl-analiżi jekk iddokumentawH. pyloriinfezzjoni fil-linja bażi kif definita hawn fuq u kellha ulċera duwodenali konfermata (attiva jew fi żmien sena). Kollha li telqu kienu inklużi bħala fallimenti tat-terapija.

Studju

Terapija Tripla

Terapija Tripla

Analiżi Evalwabbli *

[Intervall ta' Kunfidenza ta' 95%]

(Numru ta' Pazjenti)

Analiżi ta' Intenzjoni ta' Trattament

inibitur selettiv ta 'teħid mill-ġdid ta' serotonin

[Intervall ta' Kunfidenza ta' 95%]

(Numru ta' Pazjenti)

Studju 1

92

[80 sa 97.7]

(n = 48)

86

[73.3 sa 93.5]

(n = 55)

Studju 2

86

[75.7 sa 93.6]

(n = 66)

83

[72 sa 90.8]

(n = 70)

Tabella 7. Rati ta' Eradikazzjoni ta' H. pylori Meta Amoxicillin Jingħata bħala Parti minn Reġimen ta' Terapija Doppju
*
Din l-analiżi kienet ibbażata fuq pazjenti evalwabbli b'ulċera duwodenali konfermata (attiva jew fi żmien sena) uH. pyloriinfezzjoni fil-linja bażi definita bħala mill-inqas 2 minn 3 testijiet endoskopiċi pożittivi minn CLOtest®, istoloġija, u/jew kultura. Il-pazjenti kienu inklużi fl-analiżi jekk lestew l-istudju. Barra minn hekk, jekk il-pazjenti ħarġu mill-istudju minħabba avveniment avvers relatat mal-mediċina tal-istudju, kienu inklużi fl-analiżi bħala fallimenti tat-terapija.
Il-pazjenti kienu inklużi fl-analiżi jekk iddokumentawH. pyloriinfezzjoni fil-linja bażi kif definita hawn fuq u kellha ulċera duwodenali konfermata (attiva jew fi żmien sena). Kollha li telqu kienu inklużi bħala fallimenti tat-terapija.

Studju

Terapija Doppju

Terapija Doppju

Analiżi Evalwabbli *

[Intervall ta' Kunfidenza ta' 95%]

(Numru ta' Pazjenti)

Analiżi ta' Intenzjoni ta' Trattament

[Intervall ta' Kunfidenza ta' 95%]

(Numru ta' Pazjenti)

Studju 1

77

[62.5 sa 87.2]

(n = 51)

70

[56.8 sa 81.2]

(n = 60)

Studju 2

66

[51.9 sa 77.5]

(n = 58)

61

[48.5 sa 72.9]

(n = 67)

REFERENZI

 • 1.Swanson-Biearman B, Dean BS, Lopez G, Krenzelok EP. L-effetti ta 'inġestjoni ta' peniċillina u cephalosporin fi tfal ta 'inqas minn sitt snin. Vet Hum Toxicol. 1988; 30: 66-67.
 • 2.Istitut tal-Istandards Kliniċi u tal-Laboratorju (CLSI).Metodi għal Testijiet ta' Suxxettibilità Antimikrobiċi ta' Dilwizzjoni għal Batterji li Jikbru Aerobikament; Standard Approvat – L-Għaxar Edizzjoni. Dokument CLSI M07-A10, Clinical and Laboratory Standards Institute, 950 West Valley Road, Suite 2500, Wayne, Pennsylvania 19087, USA, 2015.
 • 3.Istitut tal-Istandards Kliniċi u tal-Laboratorju (CLSI).Standards ta' Prestazzjoni għal Testijiet ta' Suxxettibilità ta' Diffużjoni tad-Disk Antimikrobjali; Standard Approvat – It-Tnax-il Edizzjoni. Dokument CLSI M02-A12, Clinical and Laboratory Standards Institute, 950 West Valley Road, Suite 2500, Wayne, Pennsylvania 19087, USA, 2015.
 • 4.Istitut tal-Istandards Kliniċi u tal-Laboratorju (CLSI).Standards ta' Prestazzjoni għall-Ittestjar ta' Suxxettibilità Antimikrobika; Il-Ħamsa u Għoxrin Suppliment Informazzjoni, dokument CLSI M100-S25. Dokument CLSI M100-S25, Clinical and Laboratory Standards Institute, 950 West Valley Road, Suite 2500, Wayne, Pennsylvania 19087, USA, 2015.

Kif Forniti/Ħażna u Immaniġġjar

Amoxicillin għal Suspensjoni Orali USP huwa fornut kif ġej:

125 mg/5 mL: Kull 5 mL ta' suspensjoni mħallta rikostitwita bit-togħma tal-berry fiha 125 mg amoxicillin bħala t-triidrat. Huwa disponibbli fi fliexken ta' 150 mL (NDC 53217-0312-01).

250 mg/5 mL: Kull 5 mL ta' suspensjoni mħallta rikostitwita b'togħma ta' berry fiha 250 mg amoxicillin bħala t-triidrat. Huwa disponibbli fi fliexken ta' 100 mL (NDC 53217-0314-01).

Aħżen f'20° sa 25°C (68° sa 77°F) [Ara t-Temperatura tal-Kamra Kontrollata tal-USP].

Dispensa f'kontenitur issikkat, reżistenti għad-dawl kif definit fl-USP, b'għeluq reżistenti għat-tfal (kif meħtieġ).

ŻOMM DAN U L-MEDIKAZZJONIJIET KOLLHA FEJN MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL.

Ippakkjat mill-ġdid minn:

Aidarex Pharmaceuticals, LLC

Crown, CA 92880

Informazzjoni dwar Pariri għall-Pazjent

Informazzjoni għall-Pazjenti

 • •Il-pazjenti għandhom jiġu avżati li amoxicillin jista' jittieħed kull 8 sigħat jew kull 12-il siegħa, skont id-doża preskritta.
 • •Il-pazjenti għandhom jingħataw parir li mediċini antibatteriċi, inkluż amoxicillin, għandhom jintużaw biss biex jikkuraw infezzjonijiet batteriċi. Huma ma jittrattawx infezzjonijiet virali (eż., il-riħ komuni). Meta amoxicillin jiġi preskritt biex jikkura infezzjoni batterika, il-pazjenti għandhom jiġu mgħarrfa li għalkemm huwa komuni li tħossok aħjar kmieni fil-kors tat-terapija, il-medikazzjoni għandha tittieħed eżattament kif ordnat. Taqbeż id-dożi jew ma jitlestax il-kors sħiħ tat-terapija jista': (1) inaqqas l-effettività tat-trattament immedjat, u (2) iżid il-probabbiltà li l-batterji jiżviluppaw reżistenza u ma jkunux jistgħu jiġu kkurati b'amoxicillin jew mediċini antibatteriċi oħra fil-futur.
 • •Il-pazjenti għandhom jiġu avżati li d-dijarea hija problema komuni kkawżata minn antibijotiċi, u normalment tispiċċa meta l-antibijotiku jitwaqqaf. Xi drabi wara li jibdew it-trattament bl-antibijotiċi, il-pazjenti jistgħu jiżviluppaw ippurgar bl-ilma u bid-demm (bi jew mingħajr bugħawwieġ fl-istonku u deni) anke sa xahrejn jew aktar wara li jkunu ħadu l-aħħar doża tal-antibijotiku. Jekk dan iseħħ, il-pazjenti għandhom jikkuntattjaw lit-tabib tagħhom mill-aktar fis possibbli.
 • •Il-pazjenti għandhom ikunu konxji li amoxicillin fih prodott tal-mediċina tal-klassi tal-peniċillina li jista 'jikkawża reazzjonijiet allerġiċi f'xi individwi.

L-ismijiet tad-ditti kollha elenkati huma trademarks reġistrati tas-sidien rispettivi tagħhom u mhumiex trademarks ta’ Teva Pharmaceuticals USA.

Manifatturat fil-Kanada minn:

TEVA KANADA LIMITED

Toronto, Kanada M1B 2K9

Manifatturat Għal:

TEVA PHARMACEUTICALS USA, INC.

North Wales, PA 19454

 • Rev Y 12/2015

Panel tal-Wiri tal-Pakkett/Tikketta

Amoxicillin 125mg-5ml Susp. 150ml

Amoxicillin għal Suspensjoni Orali USP 125 mg għal kull 5 mL 100 mL Test tat-Tikketta

NDC0093-4150-73

Amoxicillin
għas-Sospensjoni orali USP
ekwivalenti għal
125 mg kull 5 mL
amoxicillin meta rikostitwit

skond id-direzzjonijiet.

Ara l-letteratura mehmuża.

TWISSIJA: MHUX GĦALL-INJEZZJONI

Rx biss

100 mL (meta mħallta)

ITLAQ

Panel tal-Wiri tal-Pakkett/Tikketta

Amoxicillin 250mg-5ml Susp. 100ml

Amoxicillin għal Suspensjoni Orali USP 250 mg għal kull 5 mL 100 mL Test tat-Tikketta

NDC0093-4155-73

Amoxicillin
għal Sospensjoni Orali USP
ekwivalenti għal
250 mg kull 5 mL

amoxicillin meta rikostitwit
skond id-direzzjonijiet.

Ara l-letteratura mehmuża.

pillola safra tonda 751

TWISSIJA: MHUX GĦALL-INJEZZJONI

Rx biss

100 mL (meta mħallta)

ITLAQ

AMOXICILLIN
trab ta' amoxicillin, għal suspensjoni
Informazzjoni dwar il-Prodott
Tip ta' Prodott TIKKETTA TAL-MEDROĠA BI PRESCRIZZJONI UMAN Kodiċi tal-Oġġett (Sors) NDC:53217-312(NDC:0093-4150)
Rotta ta' Amministrazzjoni ORALI Skeda tad-DEA
Ingredjent Attiv/Moiety Attiv
Isem tal-Ingredjent Bażi ta 'Qawwa Qawwa
AMOXICILLIN (AMOXICILLIN ANIDRU) AMOXICILLIN ANIDRU 125 mg f'5 mL
Ingredjenti Inattivi
Isem tal-Ingredjent Qawwa
FD&C AĦMAR NO. 40
DIJOSSIDU SILIKUNU
BENZOAT SODJU
ĊITRAT tas-SODJU
SUKROŻJU
GOMMA XANTHAN
Karatteristiċi tal-Prodott
Kulur ROŻA Score
Forma Daqs
Togħma BERRY Imprint Kodiċi
Fih
Ippakkjar
# Kodiċi tal-Oġġett Deskrizzjoni tal-Pakkett
waħda NDC:53217-312-01 150 mL fi FLIXKUN 1
Informazzjoni dwar il-Marketing
Kategorija tal-Marketing Numru tal-Applikazzjoni jew Ċitazzjoni tal-Monografija Data tal-Bidu tal-Marketing Data tat-Tmiem tal-Kummerċjalizzazzjoni
INTI ANDA061931 30/09/1990
AMOXICILLIN
trab ta' amoxicillin, għal suspensjoni
Informazzjoni dwar il-Prodott
Tip ta' Prodott TIKKETTA TAL-MEDROĠA BI PRESCRIZZJONI UMAN Kodiċi tal-Oġġett (Sors) NDC:53217-314(NDC:0093-4155)
Rotta ta' Amministrazzjoni ORALI Skeda tad-DEA
Ingredjent Attiv/Moiety Attiv
Isem tal-Ingredjent Bażi ta 'Qawwa Qawwa
AMOXICILLIN (AMOXICILLIN ANIDRU) AMOXICILLIN ANIDRU 250 mg f'5 mL
Ingredjenti Inattivi
Isem tal-Ingredjent Qawwa
FD&C AĦMAR NO. 40
DIJOSSIDU SILIKUNU
BENZOAT SODJU
ĊITRAT tas-SODJU
SUKROŻJU
GOMMA XANTHAN
Karatteristiċi tal-Prodott
Kulur ROŻA Score
Forma Daqs
Togħma BERRY Imprint Kodiċi
Fih
Ippakkjar
# Kodiċi tal-Oġġett Deskrizzjoni tal-Pakkett
waħda NDC:53217-314-01 100 mL fi FLIXKUN 1
Informazzjoni dwar il-Marketing
Kategorija tal-Marketing Numru tal-Applikazzjoni jew Ċitazzjoni tal-Monografija Data tal-Bidu tal-Marketing Data tat-Tmiem tal-Kummerċjalizzazzjoni
INTI ANDA061931 30/09/1990
Labeler -Aidarex Pharmaceuticals LLC (801503249)
Aidarex Pharmaceuticals LLC